Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Speciallægestillinger indenfor fagområdet børneortopædi, infektions- og tumorkirurgi, t...

Læge i Odense

Speciale: Ortopædisk kirurgi

Speciallægestillinger indenfor fagområdet børneortopædi, infektions- og tumorkirurgi, traumatologi og fod/ankel kirurgi ved Ortopædkirurgisk afd. O - Odense Universitets Hospital.

En ledig stilling indenfor hvert af de ovennævnte fagområder er til besættelse pr 01.10.20 eller efter aftale. Stillingen kan besættes på enten overlægeniveau eller som fase IV uddannelse. Ved sidstnævnte kan der loves funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor.

Om stillingen

Hovedfunktionen vil være i sektoren for henholdsvis børneortopædi, infektions- og tumorkirurgi, traumatologi eller fod/ankel kirurgi . Endvidere deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagts funktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg indenfor fagområderne traumatologi, fod/ankel kirurgi samt børneortopædi. Indenfor børneortopædien er der yderligere ambulant og operativ aktivitet på Sygehus Lillebælt i Kolding.

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, re...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.