Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH, Odense

Læge i Odense

Speciale: Intern medicin
Infektionsmedicin

Introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH


Infektionsmedicinsk afdeling søger reservelæge til Introduktionsstilling (4202-36-01-i-02) i intern medicin: infektionsmedicin pr. 01. oktober 2020.

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin: infektionsmedicin, samt intern medicinske patienter fra OUHs optageområde. Afdelingen modtager endvidere højtspecialiserede infektionsmedicinske patienter fra hele Region Syddanmark.

Afdelingen råder aktuelt over to sengeafsnit Q1 og Q2: Q1 med 14 sengepladser, herunder 2 semi-intensive sengepladser og 2 isolationsstuer, samt Q2 hvor sengepladserne for nuværende er allokeret til corona patienter. Derudover har vi et ambulatorium, et daghospital samt et yngre læge ambulatorium, som introduktionslæger varetager.

Afdelingen deltager i den akutte medicinske vagtfunktion i FAM (Fælles Akut Modtagelse) i samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger.

Arbejdsområdet:

◾ Dagtjenestefunktion i Infektionsmedicinsk Afdeling på lige fod med afdelingens øvrige læger

◾ Vagtfunktion på FAM hvor introduktionslægen varetager mellemvagts-funktionen i den medicinske Fælles Akutmodtagelse

Vi tilbyder:

◾ En spændende og bred introduktionsud...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.