Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge

Læge i Sydjylland

Speciale: Reumatologi

En ny oprettet afdelingslægestilling er ledig til besættelse ved Dansk Gigthospital pr 1. oktober 2020.

Som afdelingslæge får du rig lejlighed til at arbejde med alle facetter af reumatologien. Stillingen omfatter funktioner i såvel ambulatorium, dagenhed og stationær enhed herunder arbejde med rehabilitering.

Stillingen giver mulighed for at styrke dine kompetencer og tilføje dig yderligere erfaringer som speciallæge.

Hvad er Dansk Gigthospital
Dansk Gigthospital er Danmarks eneste hospital som udelukkende varetager den reumatologisk funktion. Hospitalet er et privathospital, ejet og drevet af Gigtforeningen men fungerer på kontrakt med det offentlige danske sygehusvæsen. Dansk Gigthospital har regionsfunktion i såvel inflammatoriske gigt lidelser, som i specialiseret rehabilitering og varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland. Hospitalet varetager tillige på samme vilkår som de offentligt sygehus de dertil hørende uddannelses- forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser.

Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling.

Dansk Gigthospital har indtil foråret 2019 haft placering i Gråsten under navnet Kong Christian X`s Gigthospital, men har siden fået navnet Dansk Gigthospital og er samtidigt flyttet ind på et nyt hospital beliggende Engelshøjgade 9A, 6400...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.