Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge i Arbejdsmedicin til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted

Læge i Sydjylland

Speciale: Arbejdsmedicin

Aktuelt søges en arbejdsmedicinsk overlæge til at indgå i det samlede speciallægeteam på Arbejdsmedicinsk Afdeling. Stillingerne ønskes besat snarest eller efter aftale. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Afdelingen
Arbejdsmedicinsk Afdelings (AMA) formål er forebyggelse og rehabilitering af erhvervsbetingede lidelser gennem patientundersøgelser, formidling og forskning.

AMA er en specialenhed, hvor der stilles krav om, at medarbejderne kontinuerligt holder sig ajour med relevant forskning og arbejder evidensbaseret.

AMA modtager ambulante patienter, som er henvist fra praktiserende læger, fagforeninger og arbejdsmiljøorganisationer på virksomheder til udredning og vurdering for eventuelle erhvervsbetingede lidelser.

AMA har meget høj patienttilfredshed målt ved LUP og medarbejdertilfredshed målt ved MTU.

AMA er bemandet med 6 speciallæger, 0-3 uddannelseslæger, 3 psykologer, 2 socialrådgivere, 3 lægesekretærer og 1 kontorassistent. Se mere om afdelingen her.

Opgaven
Overlægen er medansvarlig for patientundersøgelserne inden for afdelingens ressource­mæssige rammer og i forbindelse hermed tillige medansvarlig for antallet og arten af de ydelser, der præsteres, eller som rekvireres fra andre afdelinger.

Overlægen udfører selvstændigt patientarbejde med anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse, indsamling af eksponeringso...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.