Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Reservelæge / 1. reservelæge

Læge i Sydjylland

Speciale: Reumatologi

Dansk Gigthospital, Sønderborg, har er et vikariat ledigt til besættelse fra 1. september 2020 eller snarest muligt herefter. Vikariatet er af mindst 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse.

Som yngre læge vil du beskæftige dig med alle facetter af reumatologien hos både ambulante og indlagte patienter og du vil under ansættelsen opnå basale færdigheder i reumatologi.

Gigthospitalet
Hospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland og modtager patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling. Sygehuset drives af Gigtforeningen.

Hospitalet har 28 senge. Er normeret med 7 overlæger, 7 reservelæger, heraf 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger. Forskningsenheden har 3 forskningsprofessorer, 2 kliniske lektorer og 3 Ph.d. studerende.

Reservelægerne indgår på Gigthospitalet i 7 skiftet vagt med tilkald fra bolig og understøttes af reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt.

Vi kan tilbyde

  • Introduktionsprogram og løbende supervision og undervisning i det daglige arbejde.
  • Vejleder tilknyttet mhp. at sikre din videre udvikling og uddannelse.
  • Et arbejde med mulighed for at opnå betydelig erfaring med et bredt spektrum af reumatologiske sygdomme, differentiel diagnostik samt reumatologisk rehabilitering.
  • Et arbejde med mulig...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.