Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Reservelægevikar til Patologi, Sygehus Sønderjylland

Læge i Sydjylland

Speciale: Patologisk anatomi og cytologi

Patologi, Sygehus Sønderjylland, tilbyder et vikariat for reservelæge fra 1. september 2020 til 31 august 2021, eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og er vagtfri.

Om afdelingen
Vi er et ambitiøst hold af læger, bioanalytikere og lægesekretærer, der er indstillet på at yde den bedst mulige diagnostik. Patologi udfører patologisk-anatomisk diagnostik for Sygehus Sønderjylland samt for områdets praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Patologi dækker et befolkningsgrundlag på ca. 230.0000 personer. Vi har en lægelig normering på, 7 speciallæger og 3 uddannelseslæger. Vi er aktuelt 3 overlæger, 3 afdelingslæger, og 2 HU-læger.
Patologi deltager i undervisning af bioanalytikerstuderende, sekretærelever og yngre læger under uddannelse til speciallæge.

Afdelingen står i de kommende år overfor nye og spændende opgaver med flytning fra Sønderborg til nybyggede lokaler i Aabenraa januar 2021 samt etablering af digital patologi.

Om Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland har ca. 3.000 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, hvor sidste fase af det fuldt udbyggede akutsygehus nyligt er indviet. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer syge...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.