Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionsstilling samt to uklas. reservelægestillinger ved gynækologisk/obstetrisk ...

Læge i Sydjylland

Speciale: Gynækologi og obstetrik

Ved gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, bliver 1 introduktionsstilling (5501-040-38-i-02) samt 2 uklassificerede reservelægestillinger ledig til besættelse 1.oktober 2020 eller efter aftale.

Vi tilbyder:

  • En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning.
  • Supervision og god mulighed for sparring i hverdagen og godkendt uddannelsesprogram.
  • Fast vejleder under forløbet
  • Gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter.
  • Fri med løn til deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.
  • Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende).
  • Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen samt mulighed for forskning.

Se afdelingens inspektorrapport her

Om afdelingen:

Gynækologisk/Obstetrisk afdeling har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforl...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.