Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Ovelæge/afdelingslæge i radiologi, Sygehus Sønderjylland, Røntgen og Skanning, Aabenraa

Læge i Sydjylland

Speciale: Diagnostisk radiologi

Sygehus Sønderjylland, Røntgen og Skanning, Aabenraa søger en overlæge-/Afdelingslæge i radiologi.

Tiltrædelsesdato:

1. maj 2021 eller efter aftale.

Afdelingsbeskrivelse:

Røntgen og Skanning er en radiologisk afdeling med tre geografisk adskilte afsnit. Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams og det enkelte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en (i Aabenraa 2) afdelingsradiograf(er). Afdelingsledelsen varetages af en ledende radiograf og en ledende overlæge.

Afsnit Sønderborg producerer omkring 75.000 undersøgelser. I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, ØNH, Intern Medicin med stor vægt på lungemedicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi, Neurologi, Skadestuefunktion. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er Sygehus Sønderjyllands specialsygehus. Afsnittet modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis, Dansk Gigthospital samt diverse ambulatorier fra hospitalsvæsenet i Region Syddanmark. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser, mammografiscreening, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.

Afsnit Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Urologi, Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, K...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.