Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionslæge Intern medicin/reumatologi, Hjørring

Læge i Nordjylland

En stilling som introduktionslæge med ½ års funktion i dels intern medicinske specialer og dels reumatologi er ledig til besættelse pr. 01.03.21 eller efter aftale.

I medicinsk område indgår du i mellemvagt tilrettelagt som 2-delt vagt, dagvagt og aften/nattevagt med tilstedeværelse på sygehuset. Under ansættelsen på reumatologisk afsnit har du 2 aften/nattevagter pr. måned

Reumatologisk afsnit er en bred reumatologisk afdeling som varetager ca. 1.400 nyhenviste patienter, ca. 14.000 ambulante besøg og 250 indlæggelser pr. år. Over 1.800 patienter med kronisk artrit er fast tilknyttet afdelingen, heraf ca. 330 i biologisk behandling. Alle disse 1.800 patienter er registreret i en klinisk database, Danbio-online.dk. Der er tilstrækkeligt og moderne ultralydsudstyr, digitalt kapillaroskop og polarisations­mikroskop. Der er etableret idrætsmedicinsk funktion. Et tværfagligt rygambulatorium er integreret i ambulatoriet. Der er mulighed for samarbejde med hånd- og fodkirurger samt hudlæge. De fleste opgaver løses i velfungerende tværfaglige teams.

Introduktionslægen vil beskæftige sig med alle facetter af reumatologien, såvel akutte som kroniske problemstillinger. Der er supervision fra afdelingens 7 speciallæger, heraf 2 kliniske forskningslektorer. Der er 2 ugers introduktionsprogram for nyansatte læger. Der er mange kursustilbud til læger under uddannelse i reumatologi. Der er gode muligheder for at starte eller deltage i forsknings­p...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.