Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

11 hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse 1. maj 2021

Læge i Nordjylland

Almen medicin er det største lægelige speciale i Danmark. Specialet tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer, der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar og pligter, det indebærer menneskeligt, juridisk og økonomisk. Derfor skal du som hoveduddannelseslæge i specialet have interesse for klinisk arbejde og for direkte kontakt med andre mennesker. Du skal være bevidst om egne ressourcer, have selvtillid og evne til problemløsning inden for snævre tidsmæssige rammer. Du skal desuden være klar over nytten af andres muligheder og formåen og søge hjælp, når dine egne evner ikke rækker. Evner du dette, er grundlaget lagt for et godt arbejdsliv i almen praksis.

Der opslås i denne runde 11 hoveduddannelsesforløb med følgende sammensætning:

Forløb nr. 11
01-05-2021 til 31-10-2021 Nordjylland, Fase 1
01-11-2021 til 30-04-2022 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-05-2022 til 31-10-2022 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-11-2022 til 28-02-2023 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-03-2023 til 31-08-2023 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-09-2023 til 31-12-2023 Psykiatrien, Klinik Psykiatri Nord (Matrikler i Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn)
01-01-2024 til 30-04-2024 Aalborg Universitetsho...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.