Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Specialeansvarlig overlæge i fagområdet Knæalloplastik kirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling.

Læge i Aalborg

En stilling som specialeansvarlig overlæge i fagområdet Knæalloplastik kirurgi ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have erhvervet overlægekompetence i ortopædisk kirurgi.

Det forventes at ansøgeren er rutineret indenfor diagnostik og behandling med knæalloplastik kirurgi, herunder varetagelse af højt specialiserede funktioner med komplekse primære knæalloplastikker og revisioner af knæalloplastikker med stort knogletab samt knænære osteotomier.

Vi prioriterer forskning og udvikling højt, hvorfor ansøgere med forskningsuddannelse blive foretrukket. Herudover vil organisatorisk - og undervisningserfaring blive tillagt betydning.

Ortopædkirurgi i Region Nordjylland
De ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland er integreret i Klinik Hoved-Orto på Aalborg Universitetshospital.
Der foretaget aktuelt ortopædkirurgisk behandling på fem afdelinger på Aalborg Universitetshospital (herunder også Farsø Sygehus og Thisted Sygehus) og Regionshospitalet Nordjylland (Sygehusene i Hjørring og Frederikshavn). Hver af de fem afdelinger ledes af en ledende overlæge.
Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital varetager højt specialiserede funktioner og har undervisningsforpligtigelse for læger i introduktions- og hovedud...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.