Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge/afdelingslæge til Center for Funktionelle Lidelser, Aalborg Universitetshospital

Læge i Aalborg

En stilling som overlæge/afdelingslæge 18,5 t/uge ønskes besat pr. 1. maj 2021 eller efter aftale med speciallæge med interesse for funktionelle lidelser.

Speciallægen skal varetage visitation og forundersøgelse samt indgå i behandling i Center for Funktionelle Lidelser under Socialmedicinsk Enhed, Klinik Medicin, i et tværfagligt samarbejde med psykologer og fysioterapeuter. Speciallægen skal herudover indgå i tværfaglig sparring med psykiater og flere interne medicinske specialer jf. Sundhedsstyrelsens ”, 2018.

Speciallægen skal være speciallæge i relevant speciale og have udvist særlig interesse for funktionelle lidelser. Stillingen kræver særlig interesse for og evner inden for samarbejde, kommunikation og formidling.
Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen bedes opstillet under hensyntagen til de 7 kompetenceområder, som findes beskrevet på , idet ansøger vil blive bedømt af et lægefagligt bedømmelsesudvalg i henhold til anbefalinger fra Danske Regioner, hvis der søges ansættelse som overlæge.

Henvendelse vedrørende stillingen: overlæge Charlotte Forstrøm, Center for Funktionelle Lidelser tlf. 97 66 39 99 eller ledende overlæge Marianne Rudbeck på Socialmedicinsk Enhed på tlf. 97 66 41 40.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7.

Om Region Nordjylland
Region N...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.