Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Afdelingslæge til Kriminalforsorgen Syddanmarks Sundhedsenhed

Læge i Sydjylland

Har du mod på at afprøve nye sider af lægegerningen i en niche i sundhedsvæsenet – der byder på et andet lægeliv med balance mellem arbejde og fritid samt en høj grad af meningsfuldhed – er du måske præcis den kollega, vi søger.

Sundhedsenheden i Område Syddanmark søger afdelingslæger til varetagelse af sundhedsbetjeningen af indsatte i områdets institutioner. Når man bliver indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, overtager Kriminalforsorgen ansvaret for ens sundhedsbetjening. Sundhedsenheden er etableret i 2020 for at samle områdets sundhedsbetjening under en sundhedsfaglig ledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

Det er ambitionen at tilbyde de indsatte en sundhedsbetjening af høj faglighed, der tilgodeser de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for de indsatte, så de ved løsladelse har de bedste muligheder for at skabe sig en ny tilværelse.

Sundhedsenheden har siden foråret 2020 gennemgået en stor udvikling og er fortsat under opbygning. Derfor vil du få mulighed for at bidrage til udviklingen af arbejdet i enheden gennem din faglighed. I fællesskab skal vi indfri ambitionen om en fagligt velfunderet sundhedsbetjening, der understøtter sundheden for en særlig gruppe af patienter.

Indhold i stillingen
Arbejdet indebærer konsultationer med akutte problemstillinger, kronikeropfølgning, substitutionsbehandling og sundhedsfremmende samtaler. Behandling varetages på niveau m...