Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Uklassificeret reservelægestilling Anæstesiologisk Afdeling

Læge på Midt-og Vestsjælland

Afdelingen søger pr. maj 2021, eller efter aftale, en eller to reservelæger til ansættelse i 1-årig u-klassificeret stilling.

Stillingerne kan søges af både læger med og uden anæstesierfaring. Hvis man er uden anæstesierfaring gennemføres en 9-ugers vagtfri introduktionsperiode med fokus på at oparbejde de anæstesiologiske - samt intensive kompetencer, der skal bestrides for at kunne gå i vagt.

Holbæk Sygehus er et akutsygehus med traumeoptag. På hospitalet findes foruden anæstesi også specialerne parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, intern medicin (med bl.a. kardiologi, nefrologi og geriatri), pædiatri med neonatologi samt diagnostisk radiologi.

På afdelingen er et forvagts- og et bagvagtslag. Som reservelæge indgår man i forvagtslaget efter introduktionen.

Dagtiden bliver delt imellem funktion på operationsgangen, med ansvar for enten de ortopædkirurgiske, gynækologiske/obstetriske eller parenkymkirurgiske lejer, og stuegang på intensivafsnittet. Der vil desuden være mulighed for at bedøve til DC-konverteringer samt få god erfaring med anlæggelse af CVK, hæmodialysekateter, fødeepidural og a-kanyle.

Vagtlaget består af 1 forvagt og 1 bagvagt, begge i tilstedeværelsesvagt. Som forvagt arbejder man i vagten på både COP og intensivafsnittet inkl. akutte tilsyn på andre afdelinger samt visitation til intensiv, altid superviseret af bagvagten. Derudover indgår man som en del af hjertestopholdet samt er traume...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.