Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Overlæge til Retspsykiatrien

Læge i Aalborg

En stilling som overenskomstansat overlæge subsidiær afdelingslæge med tjeneste ved Retspsykiatrien, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021 eller snarest derefter.

Retspsykiatrien har regionsfunktion, hvad angår behandling af retspsykiatriske patienter og "lands-landsdelsfunktion", hvad angår udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser, hvor afdelingen dækker Region Nordjylland og dele af Region Midtjylland.
Afdelingen har 2 sengeafsnit med i alt 23 senge og er normeret med 6 overlæger- og 1 afdelingslægestillinger samt et ambulatorium med henholdsvis behandlingsfunktion og mentalundersøgelsesfunktion.
I behandlingsfunktionen i ambulatoriet er der endvidere opsøgende funktion for de dårligst fungerende retspsykiatriske patienter i regionen.

Retspsykiatrien har følgende funktioner:

  • Behandling af retspsykiatriske patienter under indlæggelse, hvor der dels er tale om et længerevarende behandlingsforløb i lukket afdeling, dels akutte indlæggelser af ambulatoriepatienterne.
  • Ambulant behandling af retspsykiatriske patienter, aktuelt ca. 110 patienter.
  • Ca. 200 ambulante mentalundersøgelser pr. år samt et mindre antal mentalobservationer under indlæggelse.
  • Rådgivningsmæssig service over for øvrige enheder i Psykiatrien i Region Nordjylland og retspsykiatrisk service over for eksterne samarbejds...