Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Konsulent med juridisk baggrund til Lægefaglig Enhed

Læge i Nordsjælland

Vil du dygtiggøre dig inden for et område, hvor vi løser opgaver på et højt specialiseret niveau?
I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sikrer vi, at borgerne i Danmark kan regne med en uafhængig og kvalificeret afgørelse, hvis de kommer til skade ifm. deres job.I Lægefaglig Enhed har vi omkring 40 lægekonsulenter ansat, der hvert år modtager mere end 30.000 opgaver med spørgsmål fra vores sagsbehandlere.

Én af vores større opgaver i Lægefaglig Enhed er udarbejdelse af materiale til Erhvervssygdomsudvalgets principielle møder - en opgave, der løses i grænselandet mellem det juridiske og medicinske område. Materialet er bl.a. med til at give erhvervssygdomsudvalget et godt grundlag for at indstille sygdomme, der opfylder lovkrav til optagelse på erhvervssygdomsfortegnelsen.

På kontoret i Hillerød er vi lige nu på udkig efter en konsulent, der bl.a. vil bidrage til denne opgave. Dig, der i samarbejde med enhedens seniorkonsulent udarbejder materialet til Erhvervssygdomsudvalgets principielle møder, og dig der bl.a. har lyst til at beskæftige dig med:

  • driftsopfølgning på vores lægekonsulenter

  • besvarelse af spørgsmål i spændet mellem det juridiske og det lægefaglige på arbejdsskadeområdet

  • deltagelse i forskellige tværfaglige projekter i samarbejde med vores driftssektioner

  • mødelederrollen på udvalgte lægemøder.


E...