Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Læge i Nordjylland

Vil du være med til at tegne fremtidens neurorehabilitering i Nordjylland?

Neurorehabiliteringen i Nordjylland står overfor en spændende fremtid. I den forbindelse søger vi en speciallæge i neurologi, intern medicin eller almen medicin, som vil være med til at tegne fremtidens neurorehabilitering i Nordjylland.

Arbejdsopgaver
Lægen skal indgå i et team af læger, der skal varetage de lægefaglige opgaver i Neuroenhed Nord. De kliniske arbejdsopgaver omfatter bl.a. modtagelse af patienter med ledsagende tværfaglig planlægning af indhold og omfang af rehabiliteringsopholdet, stuegang med patientkontakt med deltagelse i behandling af grundsygdom, komorbiditet og følgetilstande – lægesamtaler med patienter og pårørende – deltagelse i tværfaglige konferencer og møder – deltagelse i udskrivelse og udslusning af patienten
Det forventes desuden at lægen:

  • Indgår aktivt i det interdisciplinære samarbejde.
  • Bidrager til den faglige udvikling i enheden, hvor der bl.a. er et spirende forskningsmiljø.
  • Indgår i samarbejdet med eksterne interessenter inden for de patientforløb som Neuroenhed Nord indgår i.

Uddannelse og kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en speciallægekvalificeret læge i neurologi, intern medicin, almen medicin eller andet tilsvarende speciale - gerne med bred erfaring og indblik i medicinsk komorbiditet og rehabilitering.
...