Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Læge i Aalborg

Gigt- og Rygmedicinsk Afdeling varetager regions- og højtspecialiserede funktioner ved Aalborg Universitetshospital og sammen med universitetshospitalets øvrige medicinske afdelinger har afdelingen tillige lokalsygehusfunktion for Aalborg-området med modtagelse af intern medicinske patienter. Der modtages såvel elektive som akutte patienter til både indlæggelse og ambulant undersøgelse. Afdelingen har lokalsygehusfunktion for patienter med gigt- og rygmedicinske sygdomme svarende til ca. 200.000 indbyggere samt specialiseret funktion for ca. 590.000 indbyggere i Region Nordjylland.
Afdelingen er normeret til 6 sengepladser og har ambulatoriefunktion med ca. 13.500 årlige fremmøde kontakter og 12.000 telefon/videokontakter. Gigt- og Rygmedicinsk Afdeling har sengeafdelingssamarbejde med nefrologisk afdeling. Der er til afdelingen desuden knyttet et forskningsafsnit og et lærestolsprofessorat. Afdelingen deltager i fuldt omfang i studenterundervisningen ved AAUH. Udover den kliniske professor er tre af afdelingens speciallæger ansat som kliniske lektorer. Herudover er der normeret 6 hoveduddannelseslæger i specialet, 4 introduktionslæger samt hoveduddannelseslæger fra almen medicin og arbejdsmedicin.
Afdelingen lægger vægt på gode og sammenhængende patientforløb, tværfagligt samarbejde, forskning og udvikling. Herudover prioriteres et godt kollegialt miljø højt. Vi arbejder målrettet for at levere uddannelse af yngre læger af højeste kvalitet. Arbejdstilrettelæggelsen...