Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Afdelingslæge til Kriminalforsorgen Syddanmark

Læge på Fyn

Afdelingslæge til Kriminalforsorgen Syddanmark

Sundhedsenheden i Område Syddanmark søger afdelingslæge til varetagelse af sundhedsbetjeningen af indsatte i områdets institutioner. Når man bliver indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, overtager Kriminalforsorgen ansvaret for ens sundhedsbetjening. Faglige områder som varetages er almen medicin og rus-medicin. Alle institutioner har egen tilknyttet psykiater, fysioterapeut, tandlæge mm. Sundhedsenheden er etableret i 2020 for at samle områdets sundhedsbetjening under en sundhedsfaglig ledelse bestående af en oversygeplejerske og en overlæge. Vi har 14 fængsler og arrester i Syddanmark og sundhedsenheden består af samlet tre læger, to lægesekretærer og 21 sygeplejerskeårsværk. Der er til enhver tid cirka 1300 indsatte i området.

Det er ambitionen at tilbyde de indsatte en sundhedsbetjening af høj faglighed, der tilgodeser de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for de indsatte, så de ved løsladelse har de bedste muligheder for at skabe sig en ny tilværelse. Grundlaget for vores arbejde er Kriminalforsorgens vision om at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet og værdien, at balancere kontrol og sikkerhed på den ene side og støtte og motivation på den anden. Vi har fokus på opgaven i centrum, og du vil få kolleger, der lægger vægt på faglighed og engagement.

Sundhedsenheden har siden foråret 2020 gennemgået en stor udvikling og er fortsat under ...