Læge-stillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Lægestillinger i Hele Jylland

Her et udvalg af lægejobs i Hele Jylland:

Afdelingslæge til ortopædkirurgi, [xxxxx]

Efter ibrugtagning af det nye regionshospital i Gødstrup er de fysiske rammer optimeret til at udvikle og forbedre afdelingens ortopædkirurgiske forløb. Til det vil vi gerne have dig med på holdet.

Introduktionslæge Øjenafdelingen

En stilling som introduktionslæge bliver ledig i Øjenafdelingen pr. 1. november 2023 eller efter nærmere aftale. Introduktionsstillingsnummer [xxxxx] i-04 Der er 8-skiftet vagt på hverdage ...

Cheflæge ved Børn og Unge, [xxxxx]

Er du en visionær tænker med høje ambitioner på pædiatriens vegne? Kan du realisere strategiske indsatsområder gennem tæt samarbejde og tydelige prioriteringer? Vil du være en del af afdelingsledel...

Kirurgisk sygeplejerske? What’s in it for me?

På vores afsnit får du supergode kollegaer, som gerne vil høre, hvad du har lavet i weekenden At arbejde på et mavetarmkirurgisk sengeafsnit har alle dage været sjovt, travlt og voldsomt lærerig...