Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Specialeansvarlig overlæge i Geriatri til Medicinsk afdeling Sydvestjysk Sygehus

Læge i Sydjylland

Speciale: Geriatri

Specialeansvarlig overlæge med speciale i geriatri eller intern medicin: geriatri søges til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter bosat i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg, Brørup og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via den Fælles akutmodtagelse (FAM). Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, nefrologi og geriatri) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Geriatri på Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus ønsker at etablere det geriatriske speciale som en del af medicinsk afdeling. De indlagte geriatriske patienter vil blive placeret på anden etage (D2) i Ny Sengebygning sammen med det nefrologiske/endokrinologisk sengeafsnit. Der er i alt 31 ensengsstuer; fordelt på med 15 ene side og 16 på den anden side af Store Torv. Geriatri får til huse i den ene ende; der planlægges kompetenceudvikling af det eksisterende plejepersonale. Ambulatoriefaciliteter vil i første omgang blive indrettet i forbindelse med et andet ambulatorium for et medicinsk speciale, men på sigt vil geriatrien blive en del af udviklingen af det ...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.