Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

11 introduktionsstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse mellem 1. maj 2021 og 31. juli 2021

Læge i Nordjylland

Introduktionsstillingen udgør den første obligatoriske del af den Almen medicinske speciallægeuddannelse og er af 6 måneders varighed, såfremt du har haft almen medicin i forbindelse med turnus- eller basisuddannelsen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal introduktionsstillingen være af 12 måneders varighed. Efter godkendt introduktionsstilling vil 4½ års ansættelse i hoveduddannelsesforløb føre frem til speciallægeanerkendelse i Almen medicin.

Almen medicin, som er det største lægelige speciale i Danmark, tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar og pligter, det indebærer menneskeligt, juridisk og økonomisk. Man skal have interesse for klinisk arbejde og for direkte kontakt med andre mennesker. Man skal være bevidst om egne ressourcer, have selvtillid og evne til problemløsning inden for snævre tidsmæssige rammer, og man skal være klar over nytten af andres muligheder og formåen, og søge hjælp, når ens egne evner ikke rækker. Evner man dette er grundlaget lagt for et godt arbejdsliv i almen praksis.

Ansøgning om introduktionsstilling foregår elektronisk på

Vejledning om ansøgning findes på Region Nordjyllands hjemmeside:

Ansøgningen skal være ansættelsesudvalget i hænde senest den 28. januar kl. 23.59.

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.