Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Ortopædkirurgisk speciallæge til konsulentstilling i AES (12 timer ugentligt)

Læge i Nordsjælland

Kan du agere lægefaglig sparringspartner?
I Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) søger vi dig, der er uddannet speciallæge i ortopædkirurgi og 12 timer ugentligt kan hjælpe i vurderingen af spørgsmål, som omhandler ortopædkirurgiske problemstillinger. Arbejdet vil primært foregå digitalt, men der vil være brug for, at du kan deltage i fysiske møder.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt miljø, og sammen med vores sagsbehandlere skal du sikre, at sagerne bliver afgjort kvalificeret og til tiden. Konkret skal du:

  • arbejde digitalt i vores sagsbehandlingssystem

  • hjælpe sagsbehandleren ved vurdering af ortopædkirurgiske spørgsmål i vores arbejdsskadesager og private erstatningssager

  • lave skriftlige vurderinger i de sager, som du bliver forelagt

  • deltage i lægemøder, hvor principielle lægefaglige spørgsmål i arbejdsskadesager bliver drøftet og afklaret

  • bidrage med din faglige viden ved generelle henvendelser eller spørgsmål fra vores fagområder.


Vores lægekonsulenter bistår med rådgivning om lægefaglige spørgsmål som led i sagsbehandlingen. Og vi sørger for en grundig introduktion, hvor du i samarbejde med sagsbehandlere og ortopædkirurgiske lægekonsulenter vil lære vores sagsområder at kende og deltage i relevante lægemøder.

Er du god til at omsætte faglig viden?
Du er en...